Národní park Yosemite od Project Yosemite.

Cílem JAKO BYCH TU NEBYL není vytvoření závazných pravidel, která by jakkoliv omezovala pohyb návštěvníků chráněných území. Naopak, podporujeme rozvoj udržitelného turismu a to jak na územích chráněných, tak na územích běžného režimu.

Hlavní náplní JAKO BYCH TU NEBYL je podporovat aktivní trávení volného času a zároveň odpovědný přístup k prostředí, ve kterém tento čas trávíme.

Pravidla JAKO BYCH TU NEBYL nejsou právně závazná, nikdo vám je nenutí, takže nemusíte panikařit, že vám zase někdo omezuje právo devastovat prostředí, ve kterém žijete. Jediné, co pravidla dokáže vynutit, je váš vlastní vztah k přírodě a vaše odpovědnost vůči budoucím generacím.