Příroda. Odtud jsme vzešli a tam patříme. My jsme navíc vzešli a patříme do komediálně-cestovatelského spolku Discover Now.
Discover Now sdružuje lidi, kteří milují pobyt v přírodě. Jeho členy jsou lyžaři, potápěči, horolezci, longboardisté i bývalí lenoši, kteří zjistili, že to, co je spojuje, je objevování nových míst. Cílem není lámat rekordy ani pokořovat osmitisícovky, ale spíše inspirovat cestovatelské a outdoorové začátečníky.
Ukázat, že hned za dveřmi vašeho domu začíná kompletně nový svět, který bez ohledu na vaši výkonnost nabídne každému úžasné pocity. S respektem k síle přírody si přiznáváme naši malost a neženeme se do každého dobrodružství po hlavě.

Proto také vedeme naše členy i nečleny k dodržování pravidel pobytu v outdooru. Naše cesty totiž inspirují hlavně mladší generaci. Té se snažíme naznačit, že jediné, co může v přírodě připomínat párty, je noční obloha a „takové ty pocity štěstí“. K přírodě přistupujeme s naprostou vážností a úctou, sami sebe však rozhodně vážně nebereme, o což se snažíme hlavně v textových výstupech.

www.discovernow.cz