ford_csr

Nejspíš dobře víte, že CO2 je podle mnoha průzkumů hlavním činitelem přispívajícím ke klimatickým změnám. Okruh problémů související se změnami klimatu nemá jediné snadné řešení, naše společnost se však zavázala ke snižování negativního dopadu naší činnosti na životní prostředí. Vyrábíme vozidla s nižší spotřebou paliva a zavádíme trvale udržitelné výrobní procesy.
Již před časem se v naší nabídce objevily vozy ECOnetic. Naše společnost neustále usiluje o snižování dopadu svých výrobků na životní prostředí. Téměř 95 % našich vozidel a jejich součástí je znovu použitelných pro jiné výrobní procesy nebo opětovně při výrobě vozidel. Například protihluková izolace se vyrábí z recyklované džínsoviny a čalounění.
Ford se navíc podílí na vývoji mnoha technologických inovací včetně vodíkových palivových článků, s jejichž pomocí lze dosáhnout výrazného snížení emisí CO2.
I vy můžete přispět k ochraně životního prostředí. Například tím, že si vyberete vůz Ford ECOnetic, nebo tím, že snížíte emise svého vozu na základě našich rad a tipů pro úspornější jízdu.

Z toho důvodu jsme vytvořili jednoznačnou strategii pro oblast klimatických změn, podle které se budeme řídit.

Tato strategie vychází z reálných potřeb tohoto světa, jako je např. potřeba stabilizace skleníkových plynů v ovzduší. K této stabilizaci přispíváme zvyšováním hospodárnosti provozu našich vozidel, zaváděním alternativních paliv a zlepšováním energické účinnosti našich výrobních závodů.

Více iniciativ, více výhod

Navíc jsme přijali souhrnnou strategii pro hospodaření s vodou. Ta odpovídá klíčovým prvkům iniciativy CEO Water Mandate (Mandát generálních ředitelů v hospodaření s vodou).

Tato jedinečná vztahující se na veřejný i soukromý sektor, kterou v červenci 2007 vyhlásil generální tajemník OSN, pomáhá společnostem při rozvoji, zavádění a zveřejňování zásad a postupů v oblasti udržitelnosti vodních zdrojů. Mandát je založen na pěti klíčových platformách a byl navržen s cílem podpořit podstatné, udržitelné a měřitelné pozitivní změny. Jedním ze zavedených opatření je např. každoroční podávání zpráv o využívání vody.

K dalším programům a iniciativám patří:

• Přísné ekologické zásady a směrnice, které se týkají všech našich provozů po celém světě.

• Všechny výrobní závody a vývojová pracoviště společnosti Ford mají certifikaci podle předního celosvětového standardu řízení ekologických otázek ISO 14001.

• Společnost Ford nabízí jeden z nejširších sortimentů vozů s nízkými emisemi CO2 v Evropě. Naše globální portfolio vozů je důkazem naší snahy o udržitelnost.

• Technologie jako například EcoBoost®, přímé vstřikování benzínu nebo nafty, šestistupňové převodovky, ECOnetic a hybridní motory či plug-in hybridy mají na výběr řidiči po celém světě.

• V roce 2015 jsme představili nový Ford Mondeo Hybrid – první hybridní elektrické vozidlo značky Ford, které se prodává v Evropě.

• Vybrané dieselové motory jsou dostupné ve verzi ECOnetic s extrémně nízkými emisemi CO2 při využití několika pokročilých technologií pro úsporu paliv. V současné době nabízíme množství vozů ECOnetic: Ford Mondeo, řadu Transit Custom či řadu Tourneo.

• V 19 zemích EU nabízíme možnost zpětného odběru a recyklace vozů značky Ford a v dalších 10 evropských zemích se podílíme na společných recyklačních programech. Všechny vozy Ford, které jsou uváděny na trh v Evropě, mají nyní certifikaci 85% recyklovatelnosti a 95% využitelnosti.

Společnost Ford Česká republika je partnerem výstavy 100 let národních parků USA.

www.ford.cz