Společnost Olympus se od svého založení v Japonsku v roce 1919 stala vedoucím výrobcem inovativních optických a digitálních přístrojů v oblasti zdravotní péče a spotřební elektroniky. Již více než 90 let přinášíme špičkové produkty v oblasti endoskopie a mikroskopie, lékařských a průmyslových produktů, fotoaparátů a diktafonů.

Olympus považuje odpovědné chování firmy za důležitou součást podnikové filosofie. Strategie společenské odpovědnosti firmy (SOF) vychází ze základního principu „přispívání společnosti harmonickým soužitím s životním prostředím“.

Harmonické soužití s životním prostředím je ústředním bodem naší strategie SOF. Společnost Olympus se snaží o zdravější a zelenější planetu optimalizací výrobních postupů i podporou vzdělání zaměstnanců v oblasti životního prostředí.
Důležitým cílem v rámci environmentálního úsilí společnosti Olympus je snížení spotřeby energie a emise skleníkových plynů v našich kancelářích a výrobních závodech. Pro dosažení tohoto cíle věnuje společnost Olympus zvláštní pozornost vyhodnocení a následné optimalizaci energetické efektivity všech konstrukčních a výrobních postupů. Dalším klíčovým cílem je také snížení spotřeby vody a minimalizace nebo zastavení využívání chemikálií s vysokými emisemi skleníkových plynů.

Olympus je partnerem výstavy 100 let národních parků USA.

www.olympus.cz